Aanmoedigingsprijs Archeologie

Prijswinnaars gezocht

Op zaterdag 9 april 2016 wordt in het Limburgs Museum de achtste Limburgse Archeologie Dag (LAD) georganiseerd. Onderdeel is de uitreiking van de stimuleringsprijs voor nieuw archeologisch talent. Wel moet de prijswinnaar actief zijn in de Limburgse archeologie.

Talent wordt breed opgevat. Het kan iemand zijn die jong is en zijn of haar eerste veelbelovende schreden op het archeologische pad zet, of een ouder persoon die de archeologie net ontdekt heeft en enthousiast zijn of haar eerste bijdragen levert. Allebei maken ze kans de prijs te winnen.

Kent u zo’n persoon in uw omgeving, iemand die meezoekt, actief is in het veld of aan de bestuurstafel, iemand waar je een organisatie aan over kan laten of nog weer iets anders, nomineer die dan bij de organisatie van de Limburgse Archeologie Dag. Misschien is uw kandidaat de winnaar in 2016! Contactpersoon voor uw aanmelding is Leo Verhart.

(leoverhart@online.nl).