De AVL Adviseert

Met de insteek ‘het beste voor de archeologie in Limburg’ behartigt de AVL de belangen van amateur-archeologen in Limburg. En in deze rol is zij ook gesprekspartner in diverse overlegrondes. Dit kan zijn met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de provincie Limburg en de gemeenten in Limburg.

Diverse leden, al dan niet verenigd in een werkgroep, adviseren hun gemeente op het gebied van archeologie. Zij zijn vaak de (archeologische) ogen en oren van hun gemeente. Vaak helpen zij ook in praktische zin een handje mee.

Zie ook: Formele rol amateurarcheologen.