Lezingen over archeologie

De lezingen gaan meestal over archeologisch onderzoek dat in Limburg is uitgevoerd. Over wat er opgegraven is, hoe er opgegraven is en welke vragen met deze opgraving beantwoord kunnen worden.

Ook worden er lezingen gegeven over een algemeen archeologisch onderwerp die voor het Limburgse van belang kunnen zijn.Maar voor alle lezingen geldt dat het de toehoorders iets nieuws brengt.

De sprekers zijn archeologen die in Limburg werken en/of wonen. Er is altijd ruimte voor vragen.

LGOG-AVL leden krijgen een uitnodiging per mail toegestuurd. In de Archeo Agenda staan de aankondigingen.