Nationale Onderzoeks agenda Archeologie

De NOaA is opgezet om op nationaal niveau de samenhang te bevorderen in de doelen en de prioriteiten van het archeologische onderzoek.

Voor Limburg zijn in elk geval van belang de hoofdstukken: