De AVL Stimuleert

In de bodem van de provincie Limburg zijn talloze materiƫle resten uit het verleden bewaard gebleven. Door nieuwbouwactiviteiten, infrastructurele werken, landbouw en door natuurlijke erosie worden deze overblijfselen gedeeltelijk verstoord of zelfs volledig vernietigd. Op plaatsen waar deze dreiging zich voordoet, met name in stadskernen, bij wegenaanleg en baggeractiviteiten, op akkers etc., proberen amateur- en beroepsarcheologen te redden wat er te redden valt. Door middel van waarnemingen en opgravingen, documenteren zij zo goed mogelijk het bodemarchief dat verloren gaat.

De AVL vormt een actieve koepelorganisatie voor archeologie in Limburg. Aangesloten bij de AVL zijn zowel individuele amateur- en beroepsarcheologen als heemkundeverenigingen, archeologische werkgroepen, musea e.d. De AVL- leden vormen een groot netwerk waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld.

De AVL stimuleert haar leden actief met archeologie bezig te zijn en anderen daarbij te betrekken. Daarom organiseert de AVL Lezingen, cursussen, excursies, regiodagen, de Limburgse Archeologie Dagen. Kennis uitwisselen doet de AVL niet alleen door activiteiten te organiseren maar ook door artikelen te publiceren.

Meedoen met een van onze vele activiteiten is de beste manier om op een leuke, ontspannen manier kennis te maken met archeologie.