Archeologische Vereniging Limburg

De Archeologische Vereniging Limburg (AVL) is een sectie van de Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Aangesloten bij de vereniging zijn zowel individuele amateur- en beroepsarcheologen als heemkundeverenigingen, archeologische werkgroepen, musea e.d. De AVL leden vormen een groot netwerk waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld.

De AVL stelt zich tot doel om

  • de archeologische kennis van de leden te vergroten,
  • het Limburgs bodemarchief te helpen inventariseren, beschrijven en registreren,
  • assistentie te verlenen bij opgravingen.

De AVL hoopt dit te bereiken door

  • artikelen over archeologie in de Maasgouw te publiceren,
  • een Nieuwsflits vol met korte actuele archeologie-nieuwtjes te mailen,
  • diverse activiteiten te organiseren.

 Kom eens kijken op een van onze activiteiten en word lid van de AVL !