Het melden van archeologische vondsten

Gevonden (archeologische) voorwerpen

archeologische puzzelIn de Monumentenwet uit 1988 is vastgesteld, dat archeologische (toevals)vondsten gemeld moeten worden bij een bevoegde persoon of instantie.

Een dergelijke melding is van groot belang voor de archeologie, aangezien elke vondst een stukje in de "archeologische puzzel" vormt. Daarmee kan de kennis van het verleden van onze regio (maar ook daarbuiten) worden vergroot.

Een vondst waarvan verwacht kan worden dat deze van archeologische waarde is, moet volgens de Monumentenwet worden gemeld bij de minister van OCW. Het beleid in de praktijk is dat een melding bij voorkeur wordt gedaan bij de gemeente of provincie, die alleen bij bijzondere vondsten de RCE inschakelt. Daar zijn echter (nog) geen heldere criteria voor. Enkele provincies hebben een eigen meldpunt; in Limburg is er overleg om tot een dergelijk meldpunt te komen.

Voor vondsten buiten Nederlands Limburg wordt verwezen naar de informatie op de website van het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) of voor Belgisch Limburg het Gallo Romeins Museum in Tongeren.

Na een vondstmelding wordt contact met u opgenomen en komt de medewerker archeologie doorgaans bij u thuis om de vondst te bekijken en te registreren. Hij verwerkt de vondst vervolgens (in Nederland) in ARCHIS, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem van Nederland. De RCE is verantwoordelijk voor het beheer van ARCHIS. Met behulp van de gegevens uit dit systeem kan archeologie beter beschermd worden.