Commissie Educatie

De Commissie Educatie stelt zich ten doel om activiteiten die het LGOG organiseert en de publicaties die het LGOG laat verschijnen daar waar nodig of wenselijk is te ondersteunen vanuit een educatieve motivatie. Ook haakt de Commissie Educatie in en sluit aan bij activiteiten die binnen en buiten het LGOG op dit terrein worden georganiseerd.

Zij adviseert en stimuleert Kringen, Secties en Commissies op het gebied van de educatie door ideeën aan te dragen, activiteiten te coördineren, een breder kader te bieden en ondersteuning te geven.

De Commissie Educatie stimuleert en activeert deskundigheidsbevordering van docenten in het Basis- en het Voortgezet Onderwijs.

De Commissie Educatie introduceerde in 2009 de LGOG-Profielwerkstukprijs voor eindexamenleerlingen van HAVO en VWO.


 

Onderwijssymposium "Truuk nao hoes" - de didactisering van Limburgse geschiedthema's

Op woensdag 1 februari 2017 heeft het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in samenwerking met de Fontys Lerarenopleiding Sittard en De Nieuwste Pabo een symposium georganiseerd over Limburgse geschiedthema’s in het voortgezet en basisonderwijs. Tijdens deze dag stond de vraag centraal hoe Limburgse geschiedthema’s kunnen worden behandeld in lessen geschiedenis. Limburgse geschiedenis staat daarin natuurlijk niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met nationale en internationale ontwikkelingen. Wilt u de informatie over de diverse workshops tijdens deze dag nalezen? Dat kan hier.