Overige publicaties

Behalve de elders genoemde publicaties heeft Bureau LGOG momenteel nog vier andere publicaties in voorraad. Het betreft:

  • Lou Spronck e.a. [redactie], Geschiedenis van de literatuur in Limburg. 2016. UITVERKOCHT. Meer info

  • Paul Tummers [redactie]. Limburg. Een geschiedenis. 2015. UITVERKOCHT. Meer info
  • Jos Venner [redactie], Geschiedenis van Limburg, deel II (Maastricht 2001; uitgever LGOG), prijs € 20 voor LGOG-leden en € 22,50 voor niet-leden

  • G.H.A. Venner, Inventaris van het archief van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 1863-1965 (Maastricht 2003; uitgever Rijksarchief in Limburg), prijs € 15 voor LGOG-leden en € 17,50 voor niet-leden

  • A.M.J.A. Berkvens en A.Fl. Gehlen [redactie], Van Verminkingsstraf tot Vrederechter. Opstellen ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2000) (Maastricht 2000; uitgever Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis), prijs € 18 voor LGOG-leden en € 22,50 voor niet-leden)

  • Genoemde publicaties zijn te bestellen bij Bureau LGOG. Dit kan per e-mail (info@lgog.nl) of per post (Bureau LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht). Per postzending worden verzendkosten berekend. Ook zijn ze tijdens kantooruren bij het Bureau tegen contante betaling af te halen (Brusselsestraat 10 D, Maastricht).