Habetslezing

Sinds 2011 organiseert het hoofdbestuur van LGOG jaarlijks de Habetslezing. Met deze lezing hoopt LGOG de wetenschappelijke bestudering van de Limburgse geschiedenis te bevorderen. Ze is vernoemd naar een van de grondleggers van de geschiedbeoefening in Limburg, Jos Habets.

Joannes Josephus (Jos) Habets (1829-1893) kan met enige overdrijving de godfather van de Limburgse geschiedbeoefening worden genoemd. Kapelaan, pastoor, medeoprichter van LGOG, langjarig voorzitter van LGOG en redactievoorzitter van de Publications, eerste rijksarchivaris in de provincie Limburg. Historicus, kerkgeschiedschrijver, archeoloog. En vooral veelpublicist.

Toen het bestuur van LGOG het plan opvatte voor een jaarlijkse lezing, leidde de vraag naar wie die lezing moest worden vernoemd nauwelijks tot discussie. De Habetslezing dus. Telkens in juni, de maand waarin Habets overleed, en telkens op een wisselende locatie.