Commissie Limburgse Kerkgeschiedenis

In 1993 ontstond bij gelegenheid van de 100ste sterfdag van Jos Habets, de grondlegger van de wetenschappelijk bestudering van de kerkgeschiedenis in Limburg, de Werkgroep Limburgse Kerkgeschiedenis. Deze werkgroep werd in 1998 in LGOG opgenomen als Commissie Limburgse Kerkgeschiedenis. De Commissie bestudeert aspecten van de kerk- en religiegeschiedenis in Limburg en de aangrenzende gebieden. Tenminste eenmaal per jaar organiseert de Commissie een lezing of studiedag voor de leden van LGOG of andere geïnteresseerden. Hierbij wordt regelmatig samengewerkt met de ‘Geschichtsverein für das Bistum Aachen’. Er zijn inmiddels lezingen en studiedagen gehouden over de geschiedenis van het bisdom Aken, Sint-Servaas, het behoud en beheer van kerkelijke archieven en de cultus van O.L. Vrouw van het H. Hart.