Landschapsgeschiedenis

De Commissie Landschapsgeschiedenis heeft als doelstelling de kennis van de geschiedenis van het landschap actief te vergroten. Dit moet de leesbaarheid en daarmee de belevingswaarde voor de mensen verhogen. De Commissie wil dit bereiken door het bevorderen van onderzoek, het creëren van een werkveld waar professionals en liefhebbers kennis en ervaring kunnen uitwisselen en ten slotte door het bereiken van beleidsmakers en het brede publiek.