Lidmaatschap LGOG

Het lidmaatschap biedt vele voordelen:
 • deelname aan alle activiteiten
 • 4x per jaar het historisch tijdschrift De Maasgouw
 • het gerenommeerde jaarboek de Publications
 • gratis toegang tot het Bonnefantenmuseum te Maastricht (op vertoon lidmaatschapskaart)
 • 50% korting op de toegangsprijs van Museum De Kantfabriek te Horst (op vertoon lidmaatschapskaart)
 • bibliotheekpas Centre Céramique te Maastricht (tegen administratiekosten)

Lidmaatschapsgelden per 1 januari 2017:

 • gewoon lid: 45 euro
 • gezinslid (als aanvulling op gewoon lid): 10 euro
 • jeugd-/studentlid: 15 euro
 • vereniging / instelling: 50 euro

Als aanvulling kan men lid worden van:

 • sectie Genealogie: 25 euro
 • sectie Monumenten: 5 euro
 • Maaslandse Monografieën: 25 euro

Bovenstaande tarieven gelden bij een lidmaatschap dat ingaat per 1 januari. Wie zijn of haar lidmaatschap per 1 juli in laat gaan, betaalt het eerste jaar slechts de helft.

Lidmaatschappen van LGOG  worden geacht te zijn ingegaan per 1 januari van enig jaar en worden zonder tegenbericht van jaar tot jaar geprolongeerd. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan het Bureau van LGOG vóór 1 december van het einde van het verenigingsjaar.

Het contributie-bankrekeningnummer van LGOG is NL80INGB0007487562; BIC: INGBNL2A.


 

Voor aanmelding s.v.p. onderstaand formulier invullen:

Vragen aangeduid met een * zijn verplicht

Lidmaatschap
* Type lid gewoon lid
gewoon lid plus gezinslid
jeugd/studentlid
vereniging/instelling
Ik wil lid worden van de sectie Archeologie (AVL)
* Ingangsdatum lidmaatschap 1 januari lopend jaar
1 juli lopend jaar (half tarief)
1 januari komend jaar
Extra als aanvulling
Genealogie
Monumenten
Maaslandse Monografien
Gegevens hoofdlid
Titel(s)
* Aanspreektitel De heer  Mevrouw
* Voorletters+achternaam
Geboortedatum / /
* Adres
* Postcode en woonplaats
E-mail
Telefoon
Gezinslid (optioneel)
Titel(s)
Aanspreektitel De heer  Mevrouw
Voorletters+achternaam
Geboortedatum / /