Literatuurgeschiedenis

Tijdens zijn vergadering van 20 januari 2011 heeft het hoofdbestuur van LGOG ingestemd met de oprichting van een Commissie Literatuurgeschiedenis. Na een eerste verkennende bijeenkomst op 11 december 2010 heeft de Commissie op 12 februari 2011 haar eerste officiële werkbijeenkomst gehouden. Onderwerp van studie is de literatuur die tot de cultuurgeschiedenis van de provincie Nederlands-Limburg behoort, waarbij moet worden aangetekend dat tot 1795 beter gesproken kan worden van de literatuur van het Maasland. Behalve met de literatuur in de Nederlandse taal zal de Commissie zich ook bezighouden met de literatuur die in deze regio geschreven is in het Latijn, het Frans, het Duits en de Limburgse dialecten. Wat de genres betreft moet, behalve aan poëzie, verhalend proza en essay, ook gedacht worden aan lied, kinderboek, stripverhaal, toneel, opéra comique, musical en cabaret. De literaire wereld van uitgevers, drukkers, ontwerpers, clubs en kamers rekent de Commissie tevens tot haar werkterrein.

De Commissie stelt zich ten doel: het aanleggen van een bronnenlijst (auteurs, titels, ook van secundaire literatuur), het publiceren van literair-historische bijdragen in Maasgouw en Publications en het stimuleren daarvan, het houden van lezingen voor de Kringen (gesteld dat het bestudeerde onderwerp zich daartoe leent) en de productie van een ‘Limburgse literatuurgeschiedenis’.