Social media

Sinds kort is het LGOG ook te vinden op social media! Klik hier voor uitleg. 

Provincie Limburg

Bestuur sectie Monumenten

 Per 18 februari 2017 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

 dhr. ing. P.H.M.J. (Peter) Lambriex
 voorzitter
 dhr. mr. F.L.M. (Frank) Bouts
 vice-voorzitter
 dhr. J.S.M. (Hans) Pijpers
 secretaris
dhr. bc. H.M.J. (Huub) Hermans 
penningmeester
 mw. M.M.G.J. (Marieke) Gerrits
 bestuurslid
 dhr. A.J.G. (Ton) Hendricks
 bestuurslid

mw. ir. J.M.M. (Joke) Jongeling-Rooth  bestuurslid