LGOG-PWS-prijs

 

Publiciteit voor de winnaars van 2016, Javier Francort en Maarten de Lange, in Dagblad de Limburger


Wat is de LGOG-profielwerkstukprijs?

De LGOG-PWS-Prijs is de door LGOG in 2009 ingestelde prijs voor het beste PWS van leerlingen HAVO en VWO over een onderwerp uit de Limburgse geschiedenis.
LGOG staat voor Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Sinds 1863 brengt LGOG liefhebbers en professionals bij elkaar (lezingen, excursies, boeken en tijdschriften) om de geschiedenis van Limburg te onderzoeken en de kennis daarover uit te dragen.

Wat kun je winnen?

Zowel de winnende HAVO-leerling als de winnende VWO-leerling ontvangt een bedrag van 300 euro en een oorkonde. Bovendien ontvangen beiden een legpenning en een gratis jeugdlidmaatschap voor twee jaar van LGOG. Daarnaast heeft de winnaar de mogelijkheid het PWS in artikelvorm in het historisch tijdschrift De Maasgouw te publiceren! De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de diploma-uitreiking op de eigen school. Niet gewonnen? Dan krijg je van tevoren bericht.

Wie zit in de jury?

In de vakkundige jury zitten twee docenten van middelbare scholen en een docent van de Universiteit Maastricht.

Waar let de jury op?

De jury let op originaliteit van het onderwerp, de inhoudelijke kwaliteiten en de kwaliteit van de presentatie.

Welke onderwerpen komen in aanmerking voor de LGOG-PWS-Prijs?

In principe kunnen alle onderwerpen worden gekozen die betrekking hebben op een aspect uit de Limburgse Geschiedenis. Het is verstandig vooraf overleg te plegen met de geschiedenisdocent, die kent immers de eisen die aan een PWS worden gesteld. Enige suggesties:

  • Raadpleeg in de schoolbibliotheek de twee delen van de Geschiedenis van Limburg van J. Venner
  • Raadpleeg de beschikbare boekjes van De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen
  • Overleg met je docent geschiedenis hoe je je werkstuk aanpakt
  • Mogelijke onderwerpen: de eerste bewoners van Limburg, Noormannen in Limburg, Romeinse tijd, kastelen, Bokkenrijders, geestelijk leven in kloosters, de plaatselijke kerk, Franse Tijd, Limburgs dialect, een monument, aspecten van WO I (ijzeren draad, smokkel) of WO II (bevrijding, NSB, verzet) etc. etc.  
Zie de afzonderlijke pagina met Onderwerpen voor uitgebreidere informatie.


Waar kun je je PWS inleveren?

Ben je tevreden over je PWS (en je docent is dat ook!) stuur het dan in papieren versie vóór 1 mei op naar:

LGOG, t.a.v. Jury PWS-prijs, Postbus 83, 6200 AB Maastricht

Vermeld je naam en adres, de school, de klas en de naam van je docent.  Alle inzenders krijgen bericht over de uitslag.

Meer info nodig?

Raadpleeg je docent of stuur een mailtje naar info@lgog.nl.

 

Wij wensen je veel succes met je PWS!