Over de Sectie Genealogie

Over de Sectie

De sectie Genealogie van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap tracht haar meer dan 600 leden te stimuleren en inspireren bij het onderzoekswerk door het organiseren van cursussen, lezingen, excursies en bijeenkomsten en zelfs door concrete ondersteuning bij het uitgeven van familiegeschiedenissen. De sectie richt zich daarbij vooral op de bij genealogisch onderzoek in Limburg voorkomende problemen.

Een van de pijlers van de sectie vormt het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. Dit tijdschrift verschijnt 4 maal per jaar met genealogische artikelen die van belang zijn voor Limburg. Het betreft zowel genealogieën als informatieve artikelen en bronnenuitgaven. De leden kunnen niet alleen artikelen ter publicatie indienen, maar ook vragen voorleggen aan de collega-leden over specifieke problemen.

De sectie Genealogie stelt zich onder meer tot doel de samenwerking tussen haar leden onderling te bevorderen. Hiertoe is een Repertorium samengesteld, dat steeds wordt aangevuld.

Verder zoekt de Sectie Genealogie altijd de samenwerking met plaatselijke heemkundige verenigingen en kringen van het LGOG om gezamenlijk lezingen e.d. te organiseren.

Op initiatief van de Sectie Genealogie hebben kringen en plaatselijke verenigingen b.v. samengewerkt in het project brouwers en brouwerijen, dat uiteindelijk heeft geleid tot een diepgaand onderzoek naar de geschiedenis van Limburgse brouwers en brouwerijen.

Verdere projecten staan voor de toekomst gepland.


Twitter

Volg ons op Twitter : #SGLGOG en facebook