Cursus Genealogie, Paleografie en Heraldiek

Cursusaanbod Gemeentearchief 2013-2014

Op 8 oktober 2013 start de nieuwe cursus die de Sectie Genealogie van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) in samenwerking met het gemeentearchief Roermond organiseert.

Centraal staan daarin de onderdelen paleografie, heraldiek en genealogie. Deze drie zijn nauw met elkaar verbonden. Wilt u bijvoorbeeld beginnen met stamboomonderzoek dan is deze cursus ideaal. Kennis van oude handschriften (paleografie) is onontbeerlijk voor mensen die familieonderzoek willen gaan doen of onderzoek naar bijvoorbeeld de geschiedenis van hun wijk en woning. De cursus gaat in op de ontwikkelingen van de handschriften door de eeuwen heen. Hiervoor zullen onder andere originele teksten uit het gemeentearchief Roermond worden gebruikt. Dit cursusonderdeel bestaat uit vier lessen. Het is mogelijk om alleen de lessen paleografie te volgen tegen een tarief van €28,00. De lessen paleografie zullen in januari 2014 beginnen en wel op dinsdag 7 januari. Aansluitend is het mogelijk om een cursus paleografie voor gevorderden te volgen. Deze zal bestaan uit een zestal lessen.

Tijdens de lessen genealogie (stamboomonderzoek) wordt er aandacht besteed aan het opzetten van een genealogisch onderzoek en wordt het gebruik van diverse bronnen uitgelegd. Te denken valt aan de Burgerlijke Stand, de Bevolkingsadministratie, doop-, trouw- en begraafboeken, kadaster en notariële archieven. Tevens zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de mogelijkheden die internet te bieden heeft. De eerste les genealogie zal aanvangen op 8 oktober 2013.

Heraldiek, of wapenkunde, behandelt de oorsprong en de geschiedenis van de heraldiek. Van daaruit zullen de belangrijkste heraldische regels en gebruiken worden verklaard en behandeld. Tenslotte zal er worden ingegaan op enige specifieke vormen van heraldiek: adellijke, kerkelijke, overheids- en familieheraldiek.

 

 

De lessen paleografie worden verzorgd door Hans van de Mortel, de lessen genealogie door Marc Lemmens en het blok heraldiek wordt gegeven door René Vroomen.

De eerste cursusdag wordt gehouden op dinsdag 8 oktober 2013 van 19.30 uur tot 21.30 uur. De cursus bestaat uit 12 lessen. De eerste 4 lessen zijn genealogie, daarna volgen blokken van vier lessen heraldiek en paleografie. De cursuskosten bedragen € 85,00 inclusief cursusmateriaal. U kunt dit bedrag overmaken aan de penningmeester van de Sectie Genealogie met vermelding van cursus Genealogie; H.J. van Laer inz. Genealogie NL72 RABO 0147 2332 16.

De cursus wordt gegeven in de studiezaal van het Gemeentearchief, Swalmerstraat 12.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u telefonisch contact opnemen met Marc Lemmens 0475-359662 / 359617. Een e-mail sturen kan ook: gemeentearchief@roermond.nl.

Meld u op tijd aan want het aantal cursisten wordt beperkt tot 14 deelnemers