Social media

Sinds kort is het LGOG ook te vinden op social media! Klik hier voor uitleg. 

Provincie Limburg

Signalementen

- Gedrukt in Maastricht

"Gedrukt in Maastricht" zet vanaf deze week de rijke boekdrukgeschiedenis van de stad in de schijnwerpers.

450 jaar Maastrichtse Boekdrukkunst: tentoonstellingen, lezingen, workshops.
Info: www.gedrukinmaastricht.nl".
zie ook: De Limburger, maandag 15 februari 2016 A9, "Lood, letters en leesvoer", door Ray Simoen.

 

- Francine Houben, Specialist in "second cities"

Op maandag 30 oktober ontving zij uit handen van koningin Máxima de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs 2015. Zeer recent sleepte ze de prestigieuze opdracht binnen voor de ingrijpende verbouwing van de monumentale New York City Library. Deze week verschijnt haar boek People, place, purpose. En dat allemaal in het jaar dat architect Francine Houben zestig jaar werd en haar bureau Mecanoo architecten dertig jaar bestaat.

Artikel in Dagblad De Limburger, zaterdag 28 november 2015, Horizon blz. E6 t/m E9. Door Wiel Beijer, foto's Roger Dohmen.

 
- Puddingfabriek

'Puddingfabriek vol verhalen' door Harry Lücker, in Dagblad De Limburger, Regio Venlo B1 van woensdag 4 november 2015. De renovatie van de puddingfabriek in de Venlose Houtstraat levert iedere week weer een nieuwe verrukking op. Over het pand met veel verhalen.


- Kasteelruïne Bleijenbeek

'Redding op het laatste nippertje', door Peter Heesen, foto's Mijntje Wismans, artikel in Dagblad De Limburger, Regio Venlo B2 en B3 van woensdag 4 november 2015. Kasteelruïne Bleijenbeek in Afferden verkeerde in dermate slechte staat dat redding haast onmogelijk leek. Een stichting, onder voorzitterschap van de kleinzoon van de laatste kasteelheer, slaagde er toch in. 'Kastelendokter' Wout Hermans vertelt.

- Roermondse architecten en ateliers


In oktober 2015 verschijnt het tweede cahier in de reeks Architectuur, getiteld: Architecten en ateliers. Dwarsverbanden in de Roermondse kunstsector in de 19e en 20e eeuw.

Het eerste cahier (De Amsterdamse architect Eduard Cuypers en zijn 'Bouwbureau Roermond', 2014) behandelde grofweg de relatie tussen één architect, Eduard Cuypers, en één atelierhouder, August Hermans.
Dit tweede cahier, dat nauw aansluit op het thema van Open Monumentendag dit jaar (Kunst & Ambacht), bekijkt de ateliervorming vanaf medio 19e eeuw in Nederland ruimer en maakt daartoe een vergelijking tussen kunstcentra als Delft, Utrecht en Roermond, waarbij aandacht wordt besteed aan een kwantitatieve onderbouwing van die status als kunstcentrum.
In de uitwerking wordt gekeken naar de dwarsverbanden tussen de diverse kunstvormen en vooral tussen architecten en ateliers van beeldhouwers, glazeniers en schilders in Roermond. De hausse aan ateliers in de 19e eeuw had een grote invloed niet alleen op de werkgelegenheid maar ook op de stedelijke ruimtelijke ontwikkeling. Een vijftal ateliers (Cuypers, Nicolas, Thissen, Oor en Windhausen) wordt nader bekeken, ook aan de hand van nieuwe gegevens. In de afsluiting is er dan nog aandacht voor de inbreng van vrouwelijke kunstenaars vanaf de 20e eeuw. Het geheel wordt afgerond met een register.
Her definitieve verhaal is daarmee nog niet verteld, en dat geldt met name voor de opzet om het ateliergebeuren in Roermond in extenso weer te geven, al was het maar qua aantallen ateliers. Ook daartoe is enkel een begin gemaakt met het benoemen van de ateliers die in het betreffend tijdsbestek actief waren.

Cahier 02 is rijk geïllustreerd met vele foto’s en tekeningen, en is na verschijning te koop bij boekhandel Boom te Roermond, uw eigen boekhandel dan wel de auteur (cartigny@xs4all.nl). Het cahier telt 40 pagina's en kost € 17,50; bij gezamenlijke bestelling van cahier 1 (€ 12,50) en 2 bedragen de kosten € 25,- (excl. porto).

Bekijk hier en hier folders van het cahier.


- Recensies

Mr. Marcel Richter heeft recensies vervaardigd van zes recent verschenen publicaties op architectuurgebied. Het betreft recensies van:

  • R. Visser-Zaccagnini m.m.v. H. Broekman, F.P.J. Peutz 1896-1974 (klik hier)
  • Cor Wagenaar, Town Planning in the Netherlands since 1800 (klik hier)
  • Wat een weelde, Tien eeuwen Kasteel De Haar (klik hier)
  • Fr. Crutzen, De bouw van de Weberkerk te Vijlen 1859-1883 (klik hier)
  • J. van Geest, F.C.J. Dingemans 1905-1961 Stadsarchitect van Maastricht (klik hier)
  • Cuyperskoorts (klik hier)
- Eduard Cuypers

Eduard Cuypers is een van de belangrijkste architecten rond 1900 geweest. Zijn indirecte invloed is nog groter geweest omdat hij in feite de ‘vader’ was van de Amsterdamse School. Hoewel hij geboren en getogen was in Roermond heeft hij het grootste deel van zijn leven als architect in Amsterdam gewerkt.

Over de activiteiten van Cuypers in Roermond en met name die van zijn ‘Bouw bureau Roermond’, een dependance van zijn architectenbureau in Amsterdam, is een door Willem Cartigny geschreven cahier verschenen.
Klik hier voor een flyer over het cahier.
Klik hier voor een samenvatting van de inhoud.

 
- Wagenmakerij NS Blerick

De voormalige wagenmakerij van NS in Blerick is gerestaureerd. Vanaf 1890 repareerden de spoorwegen hier hun wagons, tot de sluiting in 1969. Met 7.375 vierkante meter is dit een van de grootste rijksmonumenten van Nederland. De wagenmakerij is nu verhuurd aan het Spoorwegmuseum die de loodsen gebruikt als depot voor historische treinen.

- Erfgoedwet in de maak

Minister Bussemaker heeft aan de Raad voor Cultuur, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg advies gevraagd op een voorstel voor een Erfgoedwet, die op 1 januari 2016 in werking zou moeten treden. In deze nieuwe wet zullen oude wetten en regelingen opgaan zoals de Monumentenwet en de Wet op behoud van cultuurbezit. De procedure tot aanwijzing van rijksmonumenten wordt vereenvoudigd, cultuurgoederen worden juridisch beter beschermd etc.
 

- Romeinse rijksgrens werelderfgoed?

Rijk, provincies en gemeenten werken samen om de Limes als werelderfgoed voor te dragen. De Limes markeert de grens van het uitgestrekte Romeinse Rijk. Deze grens doorkruist ons land van Katwijk naar Nijmegen. In Engeland, Duitsland en Schotland is de Limes reeds als werelderfgoed erkend.

- www.cultureelerfgoed.nl vernieuwd

De site cultureel erfgoed (klik hier) is verbeterd. De structuur is verbeterd waardoor het gemakkelijker zoeken is. Ook zijn er dossiers gevormd. Meer foto's verfraaien de site.

- Nieuwe spectaculaire glasvondst in Roermond

Onlangs werd bij de werkzaamheden aan de Singelring te Roermond een enorme hoeveelheid gekleurd en gebrandschilderd glas gevonden uit de periode 1300-1850, die waarschijnlijk afkomstig is van het voormalige Voogdijcomplex. De vondst is van Europees belang.

- Lege monumentale gebouwen groeiend probleem

In veel steden is het een groeiend probleem: leegstand. Ook in Roermond. Helaas zijn het ook vaak monumentale gebouwen die leeg komen te staan: postkantoren, kerken, boerderijen, scholen, kantoren en winkels. Na Kerkrade (26,1%) heeft Roermond (17%) de hoogste kantorenleegstand van Limburg. En daartoe behoren ook monumenten.