Social media

Sinds kort is het LGOG ook te vinden op social media! Klik hier voor uitleg. 

Provincie Limburg

Terugblik

Terugblik excursie naar het Lindenhoutmuseum (24 september 2016)

         

  

  

  

 

Terugblik excursie naar het Klok- en Peelmuseum in Asten (25 juni 2016)

Om 13 uur hadden we een rondleiding met een gids van het museum door het
klokken deel van het museum. Onder kundige leiding werd ons verteld hoe de klokken gemaakt worden. Dat wil zeggen hoe de bewerkingsfasen tot stand komen en uiteindelijk de klok gegoten wordt. We kregen daarbij alle ins en outs te horen over iedere fase en bewerking die de klok ondergaat van mal tot stemmen. Verder kregen we ook een demonstratie van de verscheidene klokken, torenklokken, luidklokken, kerkklokken. Een mooie gedachte was dat de tijds aanduidingen bij kerk en
torenklokken in de loop van de tijd nogal veranderd is. Ook een demonstratie van klokken met een speel werk en de astronomische klok gaf een inspirerende kijk op klokken.

 

Jammer was wel dat maar 15 mensen mee zijn geweest naar dit toch unieke
museum.

Na de klokken hebben we kunnen genieten van koffie met vlaai.

Daarna kon een ieder op eigen gelegenheid nog rondkijken in de afdeling
Peel museum. Ook dit gedeelte was zeer interessant met veel informatie over de
cultuur en de natuur van de Peel. Ook het ontstaan van de Peel en de educatie komen hier aan bod.

De bijgaande foto's geven een goede indruk van dit bezoek. Het was een geslaagde middag!

 

 

 

 

 

 

Programma 2016

21 januari 2016
Lezing 19e eeuwse Carnavalstradities in Noord-Limburg en Noord-oost Brabant door dhr. P. Meurkens

10 maart 2016
Jaarvergadering Kring Maas en Niers met lezing over Maas en Rijn en de betekenis voor De Regio door J. Nillessen

7 april 2016
Lezing over 175 jaar Spoorweg geschiedenis in Limburg door dhr. Vincent Freriks

19 mei 2016
Lezing over gebruiken vroeger en leefwijzen in samenhang met religie en grote gezinnen door mevr. Schreuder

25 juni 2016
Excursie naar Museum Klok en Peel onder begeleiding van een gids met uitleg

24 september 2016
Excursie naar Van 't Lindenhout Museum, Nijmegen. Voormalig weeshuis en kinderdorp.

20 oktober 
Lezing: "Limburg, een eigenaardig kind in de Nederlandse familie" door dhr. E. Lemmens

24 november 2016
Lezing: "Het nieuwe Gemeentekantoor Gennep, bouwstijl en bouwheer met zijn bijzonderheden en achtergronden" door dhr. A. Knevel

 

 Lezingen 2015 

15 januari
Lezing over architect Pierre Cuypers door mevr. A. Vahl
 
21 februari
Excursie naar het Bevrijdingsmuseum te Groesbeek op zaterdag. Deze excursie was ingelast in het kader van de herdenking van de bevrijding van Gennep in 1945.
 
5 maart
Jaarvergadering en lezing over archeologie door mevr. A. Koster. 
 
9 april
Lezing over Norbertus van Gennep door dhr. P. Nissen.
 
18 april
Algemene Ledenvergadering
 
21 mei
Lezing over Hotel Plasmolen door dhr. T. Couwenberg
 
27 juni
Excursie naar Xanten in het kader van het 'Norbertus van Gennep' jaar
 
26 september
Excursie naar Griendtsveen en Deurne met gids.
 
22 oktober
Lezing over genealogie en DNA door dhr. B. Van Laer.

10 december
Lezing over de opgravingen van en bij De Hildert door de heer X. van Dijk. 

 

22-10-2015 / Huldiging jubilarissen

Op 22 oktober 2015 werden de jubilarissen van LGOG Kring Maas en Niers gehuldigd. Van links naar rechts: de heer T. Simons, mevrouw M-J. Simons, mevrouw M. Lam (voorzitter en uitreiker van de spelden), de heer W. Barten en de heer W.J. Koten.

 
07-06-2015 / Opening Norbertustentoonstelling

De opening van de Norbertustentoonstelling op 7 juni 2015 vond plaats op zondag 7 juni 2015. De opening werd verricht door de abt van het Norbertijnenklooster te Heeswijk-Berne, de heer D. Hendrickx, met assistentie van Norbertijn de heer Th. Kennis. Aanwezig waren ook de pastoor van Gennep, de heer Bouman, en de oud deken, de heer Huisman, en daarnaast een aantal andere genodigden en bezoekers. Hieronder enkele foto's van de opening.18-04-2015 / Algemene ledenvergadering LGOG

Kring Maas en Niers organiseerde op 18 april 2015 de algemene ledenvergadering van LGOG. Plaats van handeling was het historische stadhuis van Gennep. Bijgaand een foto-impressie van de vergadering.


Blik op de zaal.


Kringvoorzitter Mayke Lam-Jetten heet de aanwezigen welkom.


Burgemeester Peter de Koning spreekt een welkomstwoord namens de gemeente Gennep. Achter de tafel het LGOG-bestuur.


Blik op de zaal.


LGOG-voorzitter Karel Majoor dankt burgemeester De Koning voor diens welkomstwoord.


De voormalig voorzitter van Kring Maas en Niers, Huub Koopmans, krijgt de LGOG-draagspeld opgespeld door Karel Majoor.


Vanwege zijn vele verdiensten voor de Kring Weert ontving ook Frits Weerts een draagspeld.


Namens de redactie biedt Jacques van Rensch het eerste exemplaar van het Jaarboek 2014 van LGOG aan.


Bloemen voor scheidend bestuurslid Pieter Caljé.


Afscheidswoord van Pieter Caljé.


Vertrekkend voorzitter Karel Majoor spreekt de nieuwe voorzitter, Armand Cremers, toe.


Vice-voorzitter Frank Bouts dankt Karel Majoor voor zijn inzet en overhandigt hem een afscheidscadeau.


De nieuwe voorzitter spreekt de vergadering voor het eerst toe.


Vincent Freriks tijdens zijn lezing over de geschiedenis van het voormalige treinspoor en station van Gennep.


Nogmaals Vincent Freriks tijdens zijn lezing.

 

Lezingen 2014 

 
15 mei
Lezing over de ecologische natuurhistorie door dhr. J. Nillessen.
 

28 juni
Excursie naar historisch Boxmeer. Gids was mevr. P. Cremers.
 
20 september 
Excursie naar Schloss Moyland te Bedburg-Hau.

23 oktober 
Lezing "Wonderen in bedevaartsoorden bekeken door de medische bril" door dhr. Hans van den Broek.
 

11 december
Lezing te Bergen i.s.m. Biblioplus over de Eerste Wereldoorlog: "Onzijdig, maar niet afzijdig" door dhr. P. van der Steen.

 

27 december
Uitwisselingsprogramma met Kring Ter Horst en excursie naar de Marinuskerk en crypte te Gennep, de Martinustoren en Museum het Peetershuis.
 

Jubilarissen 2011

In 2011 werden de jubilarissen van LGOG Kring Maas en Niers gehuldigd door het kringbestuur. De spelden werden uitgereikt door de voorzitter, de heer H. Coopmans. Op de foto van links naar rechts: de heer T. Luijben, de heer P. Nève, de heer A. Oostrum, de heer W. van Dinter, mevrouw T. Wolters en de heer H. Quaedvlieg.

Op deze foto geheel rechts de heer H. Vullings: