LGOG Sectie Genealogie

Laatste Genealogisch Nieuws

  Zie de agenda voor de lezingen


Over de sectie

De sectie Genealogie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap tracht haar meer dan 600 leden te stimuleren en inspireren bij het onderzoekswerk door het organiseren van cursussen, lezingen, excursies en bijeenkomsten en zelfs door concrete ondersteuning bij het uitgeven van familiegeschiedenissen. De sectie richt zich daarbij vooral op de bij genealogisch onderzoek in Limburg voorkomende problemen.

Een van de pijlers van de sectie vormt het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. Dit tijdschrift verschijnt 4 maal per jaar met genealogische artikelen die van belang zijn voor Limburg. Het betreft zowel genealogieën als informatieve artikelen en bronnenuitgaven. De leden kunnen niet alleen artikelen ter publicatie indienen, maar ook vragen voorleggen aan de collega-leden over specifieke problemen.

Word lid van de Sectie Genealogie! U heeft dan de volgende voordelen:

 • Gratis toegang tot de lezingen van de Sectie
 • Toezending van
  • de Nieuwsbrief (3x per jaar per mail)
  • het tijdschrift Limburgs Tijdschrift voor Genealogie  (4 x per jaar, in kleur)
  • de Maasgouw, tijdschrift voor Limburgse geschiedenis
  • de Publications, jaarboek van het Koninklijk LGOG
 • toegang tot het intranet van de Sectie Genealogie middels een inlogcode. Op het intranet staat extra info over lezingen, kan men oude nieuwsbrieven lezen en kan men toegang hebben tot oude LTvG's (in de toekomst).

Het is mogelijk alleen een abonnement te nemen op het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. De kosten hiervoor bedragen € 30,-- per jaar (incl. verzendkosten). Daarvoor krijgt de abonnee vier keer per jaar het tijdschrift. Aanvragen voor abonnementen s.v.p. per e-mail (info@lgog.nl) doorgeven aan het Bureau van Koninklijk LGOG.

 

 Twitter

Volg ons op Twitter : #SGLGOG en facebook