Social media

Sinds kort is het LGOG ook te vinden op social media! Klik hier voor uitleg. 

Provincie Limburg

Archief

 Activiteiten 2016

14 januari
Lezing door Frank Hovens met als titel Meerssen, meer als en plaats aan een moerassige beek.
Lezing in samenwerking met de heemkundevereniging Schimmert
45 toehoorders.

25 februari
Lezing door Thomas Richter over Die politische Grenze als konfessionaler Grenze. Lezing in samenwerking met de heemkundekring Sankt Tolbert


 

 

 

Activiteiten 2015

15 januari.
Lezing door de heer ei Heijenrath over Frans Corneli.
in samenwerking met de heemkundekring Sankt Tolbert Vaals.
40 toehoorders

26 februari
Jaarvergadering in zaal `t Weverke te Schimmert.
Aansluitend een lezing door de heer Van Gehuchten over "de "Bokkenrijders".
Lezing in samenwerking mer de heemkunde vereniging Schimmert en het genootschap "De Bokkenrijders".
50 toehoorders

14 maart
Heemkundedag in Lemiers.
Organisatie samen met hkk De Auw Kapel en de kring Landgraaf.
Plaats: Café Oud Lemiers.
50 deelnemers

9 april
Lezing door Karen Jeneson over keizer Augustus in samenwerking met
de heemkundevereniging Klimmen.
55 toehoorders

11 april 
Bezoek aan het Thermenmuseum te Heerlen met als onderwerp keizer Augustus.
2 deelnemers

30 april
Lezing door de heer Rombout Nijssen over de invloed van WO I op de mensen in Limburg.
Plaats: Hotel Monopole te Valkenburg.
35 toehoorders

30 mei
Bezoek aan het oorlogsmuseum De Brug in Vroenhoven.
8 deelnemers 

27 juni
Bezoek aan het oorlogsmuseum Eyewitness te Beek
Geen belangstelling 

20 augustus
Lezing door Karen Jeneson met betrekking tot de archeologische opgravingen in Xanten.
Lezing i.s.m. de heemkundevereniging Schin op Geul.
Plaats: `t Geboew te Schin op Geul.
45 toehoorders.

22 augustus
Excursie naar Kevelaer en Xanten i.s.m. heemkundevereniging Schin op Geul.
49 deelnemers. 

15 september
Lezing door de heer Verbeet over WO I.
Plaats: De Holle Eik te Houthem
50 toehoorders. 

 

8 oktober
Lezing door de heer Lou Heijnens over Max graaf de Marchant et d`Ansembourg
Lezing in café de Zwarte Ruiter te Gulpen
50 toehoorders 

17 oktober
ALV in Valkenburg.
Bezocht door 55 personen.
Na de lunch een lezing door Jacquo Silvertant met aansluitend een bezoek aan de kasteelruïne.

17 november
Gezamenlijke avond van LGOG, IVN en Veldeke in hotel Monopole te Valkenburg.
59 toehoorders.

 

 

 

 

 

 

Activiteiten 2014

 23 januari
Lezing door de heer H. Stoepker over archeologie in Zuid Limburg.
In samenwerking met heemkundekring Sankt Tolbert Vaals
Gehouden in Óp Sankt Tolbert te Vaals
45 toehoorders

20 februari
Lezing door de heren Guus Janssen en Mart Bohnen over de visitatieverslagen
van het bisdom Roermond. Lezing in samenwerking met de heemkundevereniging
van Houthem-St. Gerlach in de Holle Eik te Houthem.
40 toehoorders 

13 maart
Lezing door de heer Rombout Nijssen, rijksarchivaris uit Hasselt
over kluizenaars in Hotel Monopole te Valkenburg.
45 toehoorders.

10 april
Lezing door de Z.E.H. pastoor Crutzen over bierbrouwerijen in Zuid Limburg.
Lezing in samenwerking met de heemkundevereniging Wijlre in 
het Wielderhoes te Wijlre.
45 toehoorders

24 mei
Heemkundedag, georganisserd door de kring Parkstad.

Lezing door de heer Aryan Klein over de herbouw van kasteel Schaesberg.
Bezoek aan het "Noonke Buusjke".

21 juni
Excursie naar Fort St. Pieter. 
19 deelnemers
Aansluitend verzorgde onze voorzitter nog een mini excursie naar
een op de St. Pietersberg gelegen motte.

21 augustus
Lezing door  de heer Hub Stohr over de stad Namen in het Geboew te
Schin op Geul. In samenwerking met de hkk Schin op Geul.
50 Toehoorders

23 augustus
Excursie naar Namen o.l.v. Hub Stohr. In samenwerking met de hkk Schin op Geul.
52 deelnemers

18 september
Lezing door Prof. Dr. Peter  Sparla over WO I.
Lezing in samenwerking met de heemkundekring Sankt Tolbert
gehouden in het lokaal Óp Sankt Tolbert Vaals
62 toehoorders.

6 november
Lezing door pastoor Crutzen over de Romeinen in Klimmen.
Lezing in samenwerking met de heemkunde vereniging Klimmen. 
60 toehoorders.

18 november
Gezamenlijke avond met IVN en Veldeke in Hotel Monopole
te Valkenburg.
65 toehoorders. 

 

 

Activiteiten 2013

15 januari 
Lezing door pastoor Crutzen over 750 jaar Wijlre in samenwerking
met het comité  750 jaar Wijlre, gehouden in het Wielderhoes te Wijlre.
75 toehoorders.

5 maart
Lezing door de heer Lou Heynens over Dietrich von Palant,
een heer met macht.
De lezing werd gehouden in hotel Monopole te Valkenburg.
50 toehoorders.

17 april
Lezing door Luc Wolters over Ferdinand van Plettenberg
De lezing werd gehouden in café Sport te Eys.
50 toehoorders .

14 mei
Lezing door Martin en Christi Bles over de ijstijd en de
eerste geloofscrisis
Lezing gehouden Óp Sankt Tolbert te Vaals
50 toehoorders 

15 juni
Excursie naar de vuursteenmijn in Rijckholt
o.l.v. de heer A. Horbach (staatsbosbeheer)
25 deelnemers 

22 augustus
Lezing door de heer Hub Stohr over Luik.
De lezing in `t Geboew te Schin op Geul in samenwerking
met de heemkunde vereniging Schin op Geul.
45 toehoorders

24 augustus
Excursie naar Luik o.l.v. Hub Stohr.
excursie i.s.m. de heemkunde vereniging Schin op Geul
47 deelnemers

26 september
Lezing over de Maaslandse Renaissance door Doris Schillings.
Deze lezing is gehouden in het kader van het 150 jubileum.
De lezing werd gehouden in De Haselderhof, Grendelplein 13 in Valkenburg.
ca. 40 toehoorders.

2 oktober
Lezing door de heer van Rens over de jodenvervolging in Limburg.

In samenwerking met de heemkundevereniging Klimmen.
Gehouden in zaal Keulen te Klimmen.
75 toehoorders. 

19 november
Gezamenlijke avond met IVN en Veldeke.
Hotel Monopole
75 toehoorders

 

 

 

 

 

 

Activiteiten 2012

17 januari 
Lezing door Doris Schillings over het ontstaan en gebruiken met carnaval.
Lezing gehouden in Óp Sankt Tolbert te Vaals
Ca. 50 toehoorders

7 maart
Lezing door de heer Schaub over archeologische vondsten in Aken.
De lezing werd gehouden in Óp Sankt Tolbert te Vaals.
Ca. 65 toehoorders. 

24 maart
Excursie naar bunkers en Westwall in Hürtgenwald.
17 deelnemers

17 april.
Lezing door Rombout Nijssen over cijnsen en lenen
De lezing in samenwerking met de sectie genealogie werd gehouden
in hotel Monopole te Valkenburg.
Ca. 45 toehoorders.

12 mei
Heemkundedag i.s.m. Kring Parkstad.
Plaats van handeling was Hoeve Scholtissenhof te Bocholtz.
Het was een beetje tegenvallend dat er maar weinig animo uit het gebied 
van de kring Valkenburg en Heuvelland werd getoond

24 mei
Lezing door mevr. M. Koonen-Vincken over Indiëgangers
De lezing werd gehouden in de Mechelerhof te Mechelen.
Ca. 40 toehoorders. 

21 juni
Lezing door de heer Jacqo Silvertant  over mergelwinning en
gebruik van de mergel grotten in de tweede wereldoorlog.
De lezing werd gehouden in Hotel Monopole te Valkenburg.
Ca. 40 toehoorders

23 augustus
Lezing door Hub Stohr over `s-Hertogenbosch in samenwerking met|
de heemkundekring Schin op Geul in `t Geboew te Schin op Geul.
38 toehoorders.

25 augustus
Excursie naar `s-Hertogenbosch o.l.v. Hub Stohr in samenwerking met
de heemkundekring Schin op Geul.
38 deelnemers. 

20 september
Lezing over de stadsdevoties van Maastricht door Régis de la Haye
in samenwerking met de heemkunde vereniging Schimmert in zaal
`t Weverke te Schimmert.
Ca 35 toehoorders.

25 oktober
Lezing door Funs Patelski over familie verbanden van bekende Limburgers>
De lezing werd gehouden in zaal Keulen te Klimmen en werd gehouden in samenwerking
met de heemkundevereniging Klimmen
Ca. 35 toehoorders.

20 november
Gezamenlijke avond met IVN en Veldeke.
De avond werd gehouden in hotel Monopole te Valkenburg.
Ca 50 toehoorders.

 

 

 

Activiteiten in 2011

18 januari
Lezing door de heer Holger Dux over de architect Moretti.
De lezing is gehouden in Óp Sankt Tolbert te Vaals, i.s.m.
heemkundekring Sankt Tolbert Vaals.
Ca. 50 toehoorders.

25 februari
Lezing door de heer Régis de la Haye over 450 jaar bisdom
Roermond en over bischop Lemmens.
Lezing i.s.m. heemkundevereniging Schimmert gehouden in
zaal `t Weverke te Schimmert
Ca. 30 toehoorders

31 maart
Lezing door de heer P. Boselie over 100 jaar Vroedvrouwenschool
Lezing in samenwerking met de heemkunde vereniging Klimmen
in zalencomplex Keulen Te Klimmen
ca. 35 toehoorders

14 april
Lezing door Fr. Gerards over De Ridderschap van Valkenburg
Zaal hotel Monopole te Valkenburg
ca. 30 toehoorders

12 mei
Lezing door de heer Diederick Habermehl over de Nederzettingen
In het noorden van het Romeinse rijk
Zaal de Timpaan Gulpen
10 toehoorders

2 juni
Natuurhistorische wandeling in Leut o.l.v. Constant de Maeijer
12 deelnemers

17 augustus
Lezing i.s.m. de Heemkundevereniging Schin op Geul door Hub Stohr over het Ruhrgebied
Hotel op de Beek te Schin op Geul
30 deelnemers

20 augustus
Excursie naar Essen en Duisburg o.l.v. Hub Stohr
31 deelnemers

15 september
Lezing door de heer Rutten over Nederlandse mijnwerkers in België
De lezing isa gehouden in Óp Sankt Tolbert te Vaals
32 toehoorders

1 oktober
Rondleiding in de basiliek en de synagoge te Meerssen
15 deelnemers 

15 november 
Gezamenlijke avond met IVN en Veldeke in Hotel Monopole
Lezing over vlinders door IVN
Gedichten en proza voorgedragen door Veldeke
Kastelen en bewoners, met name kasteel Oost door het LGOG 
Ca. 45 toehoorders. 

 

Activiteiten in 2010

21 januari
Lezing door de heer Lou Heynens over Adel aan Geul en Gulp.
De lezing is gehouden in Hotel Monopole te Valkenburg.
Ca. 50 toehoorders.

24 februari
Lezing door de heer v. Laer over genealogie en DNA.
Georganiseerd in samenwerking met de sectie genealogie.
De lezing is gehouden in hotel Monopole te Valkenburg.
Ca 35 toehoorders.

16 maart
Lezing door E. Staal over de volmolen/kopermolen Frankenhof.
Georganiseerd in samenwerking met heemkundekring
Sankt Tolbert Vaals.
De lezing is gehouden in restaurant Suisse te Vaals
Ca 45 toehoorders

 20 april
Lezing door mevr. Drs. Hensen over archelogisch onderzoek
aan de Diepestraat in Schimmert.
Lezing in samenwerking met de heemkundevereniging
Schimmert.
Ca 50 toehoorders

27 mei
Lezing door de heer Cecil Buis over de 1e wereldoorlog
bij onze zuiderburen en over de forten rond Luik.
Lezing in zaal De Zwarte Ruiter te Gulpen.
Ca. 25 roehoorders

29 mei
Rondleiding op fort Loncin o.l.v. de heer Cecil Buis
9 deelnemers

19 juni
Rondleiding in het restauratie atelier van het
Bonnefantenmuseum Maastricht
14 deelnemers

17 augustus
Lezing door Hub Stohr over Antwerpen i.s.m. de
heemkundevereniging Schin op Geul
Zaal `t Geboew te Schin op Geul
50 deelnemers

21 augustus
Excursie naar Antwerpen o.l.v. Hub Stohr en i.s.m.
de heemkundevereniging Schin op Geul.
49 deelnemers

twee torens, twee hoogtes

 
(H)andwerpen

 
Feestzaal, tegenwoordig winkelcentrum

 

 

21 september
Lezing door de heer Dr. J. Cajot over taalstrijd in
Sippenaken-Voerstreek-Kelmis-Eupen afgezet tegen de
rust in Nederlands Zuid-Limburg
Aanvang 20.00 uur in Hotel Monopole te Valkenburg
ca. 30 toehoorders

2 oktober
Excursie naar Tagebau Inden
25 deelnemers

Uitleg aan de groeve Tagebau Inden

 
Overzich van de groeve Tagesbau Inden

16 november
Gezamenlijke avond met Veldeke en
IVN in Hotel Monopole te Valkenburg.
Ca. 65 toehoorders.

 

Activiteiten in 2009

15 januari
Lezing door mevr. C. Jeneson over de romeinse samenleving
in de regio Keulen-Bavay in hotel restaurant Piethaan.
ca. 75 toehoorders

12 februari
Lezing door Régis de la Haye over de Franse invloed in
Zuid Limburg in Hotel Monpole te Valkenburg.
ca. 50 toehoorders

10 maart
Jaarvergadering en lezing door mevr. L. Mosterd over de
fotograaf Hub Leufkens in De Timpaan te Gulpen.
ca. 40 toehoorders

14 april
Lezing in samenwerking met de Heemkundekring Klimmen
over de Oranje Nassau mijnen en de invloed van de familie
De Wendel door de heer Willibrord Rutten.
ca. 40 toehoorders

9 mei
Excursie naar de Zinkhütter Hof in Stolberg.
Rondleiding in het museum o.l.v. een plaatselijke gids.
9 deelnemers.

 16 mei
Heemkundedag.
I.s.m. de heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.
Voorlichting over archivering en digitalisering van archieven.
Rondleiding in de St. Gerlachuskerk.

13 juni
Excursie naar Camp Vogelsang met  rondleiding.
32 deelnemers


 
18 augustus
Lezing door Hub Stohr over Trier, in samenwerking met de
heemkundevereniging Schin op Geul in `t Geboew te Schin
op Geul.
60 deelnemers.

22 augustus
Excursie naar Trier met rondleiding door Hub Stohr in samenwerking
met de heemkundevereniging Schin op Geul.
50 deelnemers.

Kurfürstliches Schloss

Porta Nigra

 22 september
Lezing door de heer Paul van der Steen over de nationaal socialistische school
te Valkenburg.
De lezing, georganiseerd in samenwerking met de heemkundevereniging
Schimmert, vond plaats in zaal `t Weverke te Schimmert.
30 deelnemers.

29 oktober
Lezing door de Z.E.H. Fr. Crutzen over 200 jaar kerk in Mechelen.
De lezing vond plaats in de Mechelerhof te Mechelen.
33 deelnemers.

17 november
Gezamenlijke avond met IVN en Veldeke.
Gehouden in hotel Monopole te Valkenburg.
55 deelnemers.

 


Activiteiten in 2008

 8 Januari
Lezing door de heer J. Born over 'De vrouw in de Romeinse tijd". Deze vond plaats in zaal Keulen te Klimmen.

13 Februari
Lezing door de heer F. Patelski over 'Een kijkje in de keuken van de beroeps genealoog'.  Deze vond plaats in Hotel Walram te Valkenburg.

27 Maart
Lezing door de heer Jean Pierre de Warrimont over 'De Homo Heidelbergensis' . Deze vond plaats in Hotel Op de Beek te Schin op Geul.

9 April
Jaarvergadering gevolgd door een lezing door de heer Coen Eggen  over 'Vakwerkbouw'. Deze vond plaats in de Timpaan te Gulpen.

17 Mei
Excursie met rondleiding naar de Landcommanderij Alden Biesen.

Deel van de tuin van Alden Biesen 

 Bank van de Abt 

 12 Juni|
Lezing door Z.E.H. Fr. Crutzen over 'Kerkelijke reformatie in de Staatse Landen van Overmaas in de 17de en 18de eeuw'. Deze vond olaats in Zaal 't Weverke te Schimmert.

5 Juli
Excursie en rondleiding o.l.v. mw. Rose Orbons op Kasteel Hoensbroek.

Rondleiding Kasteel Hoensbroek o.l.v. mw. R. Orbons

18 September

Lezing door de heer P. te Poel over 'Professor Timmers en zijn geesteskinderen. De Meester van Elsloo en Jan van Steffewerth'. Deze vond plaats in Hotel Monopole.

30 September
Lezing door de heer Hub Stohr over 'Veelzijdig Brussel'. Deze  vond plaats in Hotel Op de Beek te Schin op Geul.

4 Oktober
Excursie en rondleiding in Brussel o.l.v. de heer Hub Stohr.

 

 

  Brabanconne

 Voor de koningskerk 

22 Oktober
Lezing door de heren H. Kroese en L. Wolters over 'Kerken in het Heuvelland'. Deze vond plaats in De Kopermolen te Vaals.

18 November

Gezamenlijke avond met IVN en Veldeke. Plaats van handeling was Hotel Monopole te Valkenburg.