Social media

Sinds kort is het LGOG ook te vinden op social media! Klik hier voor uitleg. 

Provincie Limburg

Kring Venlo

 Welkom op de site van LGOG Kring Venlo

 

Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) houdt zich sinds 1863 bezig met het bevorderen van het onderzoek naar de geschiedenis van Limburg en het uitdragen van de kennis over de geschiedenis van Limburg.
Voor het bestuderen en beoefenen van de onderdelen van de Limburgse geschiedenis bestaan drie secties, te weten Archeologie, Genealogie en Monumenten. Het werkterrein omvat de gehele provincie.
Omdat het LGOG zo dicht mogelijk bij haar leden wil staan is Limburg in een aantal Kringen verdeeld, die aandacht besteden aan de eigen geschiedenis van hun gebied. Deze website is een initiatief van de Kring Venlo en biedt informatie over de activiteiten van het LGOG Kring Venlo, die betrekking hebben op:

  • het houden van lezingen, bij voorkeur over onderwerpen, die op de geschiedenis en heemkunde van Noord-Limburg  betrekking hebben of voor de kennis daarvan van belang zijn;
  • het organiseren van excursies naar objecten die voor de geschiedenis van Noord-Limburg van belang zijn maar ook andere Nederlandse provincies, Duitsland en België worden bezocht. Deze excursies kunnen een dagdeel, een hele dag of zelfs meerdere dagen duren;
  • het uitgeven van publicaties op historisch en oudheidkundig terrein.