Social media

Sinds kort is het LGOG ook te vinden op social media! Klik hier voor uitleg. 

Agenda LGOG
26-02-2018 Genealogie
Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen
20-03-2018 Valkenburg
Machtswisselingen 1794 - 1839
15-04-2018 Studiereizen
Studiereizen 2018 Luxemburg
22-04-2018 Studiereizen
Studiereis 2018 naar Luxemburg
13-05-2018 Studiereizen
Studiereis 2018 naar Luxemburg
Provincie Limburg

Historie Maas en Niers

De kring 'Maas en Niers' van het LGOG is opgericht in 1968 toen enkele historisch geïnteresseerden in Gennep en omgeving bijeen kwamen en besloten in kringverband onder de vleugels van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te gaan werken.

De officiële oprichting vond plaats in de raadzaal van het stadhuis te Gennep. Het gevormde bestuur onder voorzitterschap van Th. Thijssen, pastoor te Mook, kreeg het fiat van het LGOG te Maastricht en startte zijn activiteiten onder de naam 'Kring Maas en Niers' van het LGOG. Het werkgebied omvatte de gemeenten Mook c.a., Ottersum, Gennep en de gemeente Bergen.

Elk jaar organiseerde de kring enkele lezingen door vooraanstaande historici. Deze avonden trokken telkens een volle zaal, niet het minst door de uitstekende relatie met de plaatselijke pers en streekpers, waardoor de Kring een goede naam kreeg in Noord-Limburg en Oost-Brabant. Na enkele jaren verminderden de activiteiten, omdat de stuwende kracht achter het uitnodigen van sprekers en de organisatie van de avonden, secretaris Paul Keysers, wegviel. De kring ging ten slotte op non-actief.

In 1979 blies een nieuwe groep onder leiding van drs. Pieter Goossens te Nijmegen 'Maas en Niers' nieuw leven in. Men stelde een nieuw aangepast activiteitenschema op met jaarlijks zes à zeven lezingen en twee excursies. Deze formule voldeed goed en werkt ook vandaag de dag met enige variaties nog steeds. De twee excursies, een van een hele en een van een halve dag, zijn veranderd in opzet. Door de bestemmingen (soms) dichter bij huis te zoeken wordt de grootste kostenpost (de buskosten) gereduceerd. Voorts kunnen excursiegangers met eigen vervoer gaan en poolen.

Het bestuur probeert momenteel de onderwerpen voor lezingen en causerieën, zonder voorbijgaan aan de historische inslag, zo breed mogelijk te houden (geschiedenis, cultuur, natuur, milieu, hygiëne, voeding, gezondheid, archeologie, monumenten, genealogie, en Regio). Er zijn contacten met culturele en onderwijsinstellingen om bij de jongeren zo vroeg mogelijk historisch bewustzijn aan te wakkeren.