Social media

Sinds kort is het LGOG ook te vinden op social media! Klik hier voor uitleg. 

Provincie Limburg

Publicaties

Kruidenboek Broeder Aloysius

Recent verscheen het langverwachte boek in facsimile van het befaamde Kruidenboek van de Heerlense Broeder Aloysius van de orde van eerbiedwaardige Mgr. Savelberg.

Dit boek bevat na een inleiding over de ontstaansgeschiedenis van de broeder- en zusterorde van Mgr. Savelberg, een origineel handschrift met kruidenrecepten van Broeder Aloysius die in Heerlen een kuuroord leidde. Hierbij maakte hij naast zijn eigen kruidenkennis gebruik van de kennis van de waterbehandelmethode van de vermaarde Sebastiaan Kneipp. Broeder Aloysius (1854-1942) ontwikkelde zich eind 19e eeuw tot een autoriteit in het behandelen met kruiden van alle mogelijke aandoeningen. Later combineerde hij die met waterbaden en begietingen zodat er nog meer toeloop kwam. Uiteindelijk schreef hij zijn kennis neer in het boek Troost der Zieken waarvan drie uitgaven kwamen en later nog vele herdrukken tot in 1983 in Nederland en 1998 in Amerika. Het onderhavige boek bevat naast een korte biografie van de broeder een origineel handschrift dat de basis van de tweede uitgave in 1912 vormde. Tal van kruidenmengsels worden beschreven die heden ten dage zowel opnieuw bevestigd worden in hun werking alsook hérontdekt worden qua geneeskracht.

Gegevens:

- A4 formaat, liggend
- 176 pagina's waarvan 141 fotoscans van origineel schrift van Broeder Aloysius (op elke pagina 2 schriftbladzijden)
- prijs 34,45 € + verzendkosten 4,55 = 39 €

Alle betalingen op rek nr. rek nr NL16INGB0004645741 (aanvullend vanaf Duitsland BIC: INGBNL2A) ten name van RGW Hamers, onder vermelding van naam en adres of naam indien u uw gegevens doormailt.

 
Dodenherdenking 2015

Op 4 mei 2015 werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. In het Jaar van de Mijnen stond de Mijnwerker in de Tweede Wereldoorlog centraal in de toespraak die historicus Martin van der Weerden in het Raadhuis van Heerlen hield. Klik hier voor de tekst van zijn toespraak.
Mijnwerkersmonument Heerlerheide
Foto B. van Bohemen


Mijnwerkersstaking van 1943

Het Limburgs Dagblad schonk in zijn editie van 5 september 2014 ruim aandacht aan de mijnwerkersstaking van 1943. Dat gebeurde in de vorm van een interview met Martin van der Weerden, geschiedenisdocent aan het Bernardinuscollege en voorzitter van LGOG Kring Parkstad. Klik hier en hier voor het artikel.

Het Land van Herle 2013, nummer 2

Inhoud van Het Land van Herle, historisch tijdschrift voor Parkstad Limburg 2013 nummer 2:

 • '100 jaar Bernardinuscollege: een school met een missie', door Koos Linders
 • 'Kasteel Hoensbroek in de jongste tijd', door Piet Mertens
 • aangestipt door Koos Linders:
  - Oostenrijkse woning in de Mijnstreek, door Paul Borger
  - MIJN verleden, door Wiel Hoekstra
  - Onkuisheid. De Nederlandse biechtpraktijk 1900 – 1965, door René Bastiaanse

Oos Gebrook 2013 nummer 2


In het tweede nummer van 2013 van Oos Gebrook, tijdschrift van Heemkundevereniging Hoensbroek, onder meer:

 • 'Oude kunst in het nieuwe Aldenhofpark', door Piet Mertens
 • 'Een plaquette voor de Romeinse villa Schuureyk'
 • 'Johan Willem Frederik Weremeus Buning in kasteel Hoensbroek', door Bernard Grothues
 • 'Van Gebrookerplein naar Breukerplein', door Piet Mertens
 • 'Hoensbroekse sportcoryfeeën (4), Jan Hugens', door Hein Giesen
 
Stolpersteinwandeling

Leerlingen van het Bernardinuscollege hebben onder supervisie van Martin van der Weerden een Stolpersteinwandeling opgezet naar aanleiding van het project Stolpersteine in Heerlen. Weekblad De Trompetter/De Uitkijk berichtte erover in zijn editie van 19 juli 2013. Klik hier voor het betreffende artikel.


Een Arische modelwijk

Onlangs verschenen in editie Parkstad van het Zondagsnieuws in de rubriek 'Van nul tot nu' (die onder auspiciën staat van Martin van der Weerden, voorzitter van Kring Parkstad) twee artikelen over de Heerlense Maria Christinawijk. De wijk, ook wel Hermann Göringkolonie genoemd, werd tijdens de oorlog gebouwd naar een ontwerp van de Duitse architecten K. Gosner en H.G. Oechler.

De twee artikelen zijn het product van Michelle Meens, Nicole Kremer en Karlijn Janssen, leerlingen van het Bernardinuscollege. Klik hier voor aflevering 1 en hier voor aflevering 2.

 
Verrassend Heerlen

Op zaterdag 24 maart bracht LGOG Kring Maastricht met zeventig personen een door LGOG Kring Parkstad georganiseerd bezoek aan Heerlen. Dagblad De Limburger deed er op 26 maart zowel in de editie Maastricht als de editie Heerlen verslag van. Klik hier voor het artikel dat verscheen in de editie Heerlen. Klik hier voor de ingezonden brief van de voorzitters van de LGOG-kringen Parkstad en Maastricht die naar aanleiding van het artikel verscheen in de editie Heerlen van Dagblad De Limburger van 5 april.

 

The Taste of '44

Dagblad De Limburger schonk in de editie van 3 oktober 2011 ruimschoots aandacht aan het evenement The Taste of '44 dat LGOG Kring Parkstad organiseert in samenwerking met het Bernardinuscollege. Klik hier voor het artikel. Op maandag 17 oktober wordt om 20.00 uur in het Bernardinuscollege een lezing onder dezelfde titel gehouden met plaatjes, muziek en hapjes. Klik hier voor het betreffende convocaat.

 

Bouwstijlen in Parkstad

Naar aanleiding van de lezing van Holger Dux op 7 september 2011 over historisme in de architectuur verscheen in Zondagsnieuws van 28 augustus een artikel over de negentiende- en twintigste-eeuwse bouwstijlen in Parkstad. Klik hier voor dit artikel.
 

Joden in Heerlen en omgeving

Woensdag 20 april 2011 hield professor Henk de Wolf voor LGOG Kring Parkstad een lezing over joden in Heerlen en omgeving. Voorafgaand daaraan verscheen in het Zondagsnieuws van 17 april een bijdrage over dit thema. Klik hier voor dit artikel. 

 

60 jaar Wereld Muziek Concours

Op 9 februari 2011 verzorgde Harrie Reumkens voor LGOG Kring Parkstad een lezing over 60 jaar WMC: een geschenk van de mijnen. Voorafgaand aan de lezing publiceerde Martin van der Weerden in het Zondagsnieuws van 6 februari een bijdrage hierover. Klik hier voor zijn artikel.


Oostenrijkse woningen in de Mijnstreek

Op 17 januari 2011 verzorgde Paul Borger van de Heemkundevereniging Hoensbroek voor LGOG Kring Parkstad een lezing over Oostenrijkse woningen in de Mijnstreek. Voorafgaand aan de lezing publiceerde Martin van der Weerden in het Zondagsnieuws van 2 januari een bijdrage hierover. Klik hier voor zijn artikel.


Soldaat in het leger van Napoleon

Naar aanleiding van de tentoonstelling Napoleon und Europa - Traum und Trauma in de Kunst- und Ausstellungshalle in Bonn publiceerde Kringvoorzitter Martin van der Weerden op 28 november 2010 in Zondagsnieuws een korte bijdrage over Leonard Henckens, een jonge inwoner van Eygelshoven die dienst nam in het leger van Napoleon. Klik hier voor het volledige artikel.


Sinterklaas

Op 11 november 2010 verzorgde kapelaan M. Vankan voor LGOG Kring Parkstad een lezing over Sinterklaas. Voorafgaand aan de lezing publiceerde Martin van der Weerden in het Zondagsnieuws van 31 oktober een bijdrage over de Heilige Nicolaas. Klik hier voor zijn artikel.


Voeding en water in de negentiende eeuw

Op zaterdag 16 oktober 2010 wijdden Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad een artikel aan de lezing van vier dagen later over voeding en water in de negentiende eeuw. Klik hier voor het artikel in Dagblad De Limburger