Social media

Sinds kort is het LGOG ook te vinden op social media! Klik hier voor uitleg. 

Provincie Limburg

Historie

Historische Kring Land van Valkenburg en Heuvelland

De Historische Kring Land van Valkenburg en Heuvelland is een plaatselijke afdeling van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

Rond het midden van de 19e eeuw groeide in de provincie Limburg -pas korte tijd een staatkundige eenheid die haar identiteit nog moest ontdekken- de belangstelling voor de geschiedenis van de eigen streek. Dit kwam in 1863 tot uiting in de oprichting van een historische vereniging, de Société historique et archéologique dans le Limbourg, die naderhand haar naam vernederlandste tot Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Dit genootschap dat nu zo'n 3000 leden telt, stelt zich ten doel de kennis van de gewestelijke geschiedenis en oudheidkunde van Limburg in de meest ruime zin te bevorderen en de belangstelling voor deze geschiedenis in de Limburgse samenleving te wekken.

Het Genootschap is geografisch opgedeeld in Kringen die in het bijzonder aandacht besteden aan de eigen geschiedenis van die kringgebieden. De Kringen organiseren lezingen, kleine excursies en plaatselijke activiteiten met het doel de lokale en regionale geschiedenis te leren kennen. Eén van die kringen is de Historische Kring Land van Valkenburg en Heuvelland.

Voor meer informatie over de Historische Kring Land van Valkenburg en Heuvelland kunt U gegevens opvragen via e-mail, constant@demaeijer.be of via het postadres: Overheek 4, 6343 PC, Klimmen.

Klik hier voor jaarverslagen van de Historische Kring Land van Valkenburg en Heuvelland.