Social media

Sinds kort is het LGOG ook te vinden op social media! Klik hier voor uitleg. 

Provincie Limburg

Geschiedenis van 150 jaar LGOG

Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap kent een bewogen geschiedenis die op 21 juni 1863 begon met de oprichting van het Oudheidkundig Genootschap in het hertogdom Limburg. Dit veranderde in 1867 van naam in Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in het hertogdom Limburg. In 1908 volgde een nieuwe naamsverandering: Provinciaal Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in Limburg. Dit in Maastricht gevestigde genootschap had sinds 1893 een Roermondse tegenhanger in Limburg, Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst. Per 1 januari 1929 fuseerden beide verenigingen en ontstond het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. In 2013 wordt herdacht dat de oudste vereniging waaruit LGOG ontstond 150 jaar geleden werd opgericht.

LGOG-secretaris dr. A. Kessen spreekt de rede uit tijdens de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Genootschap op 19 juli 1939 in de Redoutezaal van de schouwburg te Maastricht. Onder het aandachtige gehoor v.l.n.r. dr. P. van Gils (ondervoorzitter), dr. W. Banier (voorzitter Historisch Genootschap Utrecht), L. baron de Crassier (bestuurslid), mr.dr. W. van Sonsbeck (Commissaris der koningin) en J. Schaepkens van Riempst (voorzitter).

Klik hier voor een door dr. G.H.A. (Gerard) Venner samengesteld uitgebreider overzicht van de geschiedenis van LGOG en zijn voorgangers.