Social media

Sinds kort is het LGOG ook te vinden op social media! Klik hier voor uitleg. 

Provincie Limburg

LGOG Sectie Monumenten

 

De Sectie Monumenten van het LGOG werd opgericht op 4 november 1976 en telt thans 302 leden. De provincie Limburg is rijk aan monumenten. De Sectie wil de belangstelling en de zorg voor deze waardevolle gebouwen en structuren bevorderen. Zij doet dat met name door het organiseren van excursies en lezingen, door te informeren en (mede daardoor) interesse te wekken voor onze monumenten.

(Bouw)historisch en archeologisch onderzoek naar monumenten alsmede publicaties daarover worden gestimuleerd en zo mogelijk ondersteund. Ook bedreigde monumenten hebben de aandacht. Met de excursies wordt beoogd om zoveel mogelijk verschillende bekende en (vooral) onbekende pareltjes van het Limburgse gebouwde erfgoed te bezoeken, verspreid door de provincie en de aanpalende (grens-)gebieden.